Biologisk undersökning av grunda havsvikar – effekter av fintrådiga alger och skörd

Löpnummer:
2001:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
30
Ett biologiskt övervakningsprogram för att undersöka effekter av skörd av fintrådiga grönalger i kustnära mjukbottensområden utfördes under 1997-2000. Åtta grunda (0-1 m) lokaler studerades under fyra år, där fyra lokaler skördades på fintrådiga grönalger och de andra fyra fungerade som referenslokaler, med alger som täckte sedimentytan.
Kommentar: