Rekommendationer för planering och förvaltning

Löpnummer:
2001:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
11
Övergödda hav förser Ålands och Bohusläns skärgårdar med näring i överflöd. Att reducera och på sikt eliminera denna storskaliga övergödning kräver internationellt samarbete med
överenskommelser om vattenkvalitet och utsläppsbegränsningar för verksamheter såväl på land som i vattnet.
Kommentar: