Teknikbeskrivning           

Löpnummer:
2001:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
21
Ett grundläggande krav har ställts på algskördaren. Den ska kunna skörda flytande alger i vattenområden som är djupare än 30 cm utan att påtagligt röra om i vattnet, skada bottnarna eller växt- och djurlivet. Resultatet av projektet är en prototyp till en algskördare framdriven av propellrar.
Kommentar: