Effekter av fintrådiga alger på rekrytering av rödspotta – en numerisk modell

Löpnummer:
2001:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
17
Nordsjöpopulationen av rödspätta (Pleuronectes platessa) leker på utsjögrund i Nordsjön, Skagerrak och Kattegat. Efter att äggen har kläckts transporteras larverna till kustzonen med strömmar i den fria vattenmassan. I kustzonen bottenfäller
sedan larverna i grunda vikar på mjuka bottnar och omvandlas (metamorfoserar) till juvenila rödspättor.
Kommentar: