Slutrapport över det biologiska kontrollprogrammet på Åland 2000

Löpnummer:
2001:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
35
Fintrådiga alger förekommer i grunda havsvikar (0-1 m) framför allt i de södra och västliga delarna av Åland. I skyddade vikar växer algerna på stället, men i mera exponerade områden driver algmattorna in med vindar och strömmar. Algmattorna består av grön-, röd- och brunalger.
Kommentar: