Ekonomisk analys för algskörd och användning av fintrådiga alger

Löpnummer:
2001:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
27
EU-life algae-projektets mål har varit att försöka skapa en kretsloppsanpassad åtgärd mot övergödning. Syftet med detta delprojekt har dels varit att ta fram kostnader för algskörd och dels titta på om det är samhällsekonomiskt lönsamt att skörda alger.
Kommentar: