Vägbankars inverkan på vattencirkulationen i grunda havsvikar

Löpnummer:
2001:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
29
En faktor med negativ inverkan på cirkulationen i grunda vattenområden är vägbankar. SMHI har på uppdrag av EU-Life algae genomfört en analys av möjligheterna att förbättra vattencirkulationen vid ett antal utvalda vägobjekt.
Kommentar: