Teknisk rapport för algskördare och skörd under perioden 1997-2000

Löpnummer:
2001:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
17
För att komma till rätta med övergödningsproblemet
måste minskningen av tillförseln av näringsämnen till havet kombineras med åtgärder som medför att näringsämnen bundna i bottnar och alger också minska. I EU Life algae projektet utvecklades därför en ekologiskt anpassad metod med vilken flytande fintrådiga algmassor tas bort från de grunda havsvikarna. En viktig del av projektet var att utveckla en skördemaskin som kan skörda alger i mycket grunda vikar utan att skada bottnarna.
Kommentar: