Modelling filamentous algae mats in shallow bays

Löpnummer:
2001:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
 
Rapporten har tagits fram inom projektet EU Life algae.Projektet har utvecklat och testat algskörd som en metod att restaurera dessa

viktiga rekryterings- och uppväxtområden för fisk

och ryggradslösa djur.
Kommentar:
Finns endast som pdf