Västra Götaland - av historiska skäl

rapport200138.jpg
Löpnummer:
2001:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
60
Ett gemensamt program för att utveckla regionens många värdefulla natur- och kulturmiljöer till intressanta och hållbara besöksmål. Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Turistrådet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.