Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 2000

Löpnummer:
2001:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
43
Syftet med den övervakningen har varit att undersöka ängarnas nuvarande hävd och deras biologiska innehåll och att bedöma eventuella förändringar. Övervakningen har kompletterats med en enkätundersökning för att ge en bild av dem som hävdar dessa marker.
Kommentar:
Finns endast som pdf.