Tysta områden i Västra Götalands län

Löpnummer:
2001:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
16
Rapporten visar områden där buller från trafik underskrider 30 dBA. Mer än hälften av länets yta är inte påverkat av buller från järnvägar, vägar eller flygplatser.
Kommentar:
Finns endast som pdf.