Kustområdet och skärgården i Bohuslän - en värdebeskrivning

Löpnummer:
2000:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2000
Sidantal:
 
Rapport framtagen inom projektet" Levande skärgård". Rapporten understryker att det behövs en helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär och attraktivitet.
Kommentar: