Kustorter i Göteborgs och Bohus län

Omslag Kustorter i Göteborgs och Bohus län
Löpnummer:
2000:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2000
Sidantal:
50
Bebyggelsens tillväxt och framtid

I början av 1980-talet arbetade Länsstyrelsen i samarbete med Byggforskningsrådet fram nio skrifter om sammanlagt 70 olika kustorter längs Västkusten. Dessa filer är inskannade från papperskopior.
Kommentar: