GRACE för en blomstrande skärgård

Blommande betesmarker i skärgården och förhoppningsvis även en ökad möjlighet till försörjning för kustbefolkningen. Det är ett par av målen med EU-projektet GRACE. I sex år ska fyra kustlän samarbeta med restaurering av betesmarker i skärgårdsmiljö.
Betande kor. Foto: Länsstyrelsen
Läs mer på projektets webbplats www.graceprojektet.se