Säveåprojektet

Säveåprojektets huvudmål är att förbättra miljön för laxen, ål och andra fiskar som är beroende av fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtmiljöer.
Foto: Lennart Olsson
Gå direkt till projektets webbplats www.saveaprojektet.se.