Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem

Projektets mål är att få tillbaka den vandrande fisken i Rolfsåns vattensystem i västra Sverige.
Foto: Anna Ek
Gå direkt till projektets webbplats.