Projekt HNV-Link

Under perioden 2016 till 2019 är Länsstyrelsen delaktiga i projekt HNV-Link.
Projektets fokus är att utveckla idéer som bidrar till positiva miljöeffekter för natur, jordbruksföretag och samhället i stort.

Länsstyrelsens arbete med naturvårdsfrågor inom odlingslandskapet har fått en värdefull energiijektion i samband med Horizon 2020-projektet HNV-Link. Namnet HNV-Link står för High Nature Value farming: Learning, Innovation and Knowledge. Projektgruppen består av ett 13-partnersnätverk som växte fram ur en EIP Focus Grupp inom HNV farming.

Karta över HNV-linkprojektet

Kort fakta om projektet:

  • Start i april 2016
  • Totalbudget på 2.2 miljoner euro
  • Löper över tre år

Projektets fokus ligger på innovationer som leder till att de positiva miljöeffekterna från HNV-jordbruksföretag och samhällen ökar ytterligare. Innovationerna ska även bidra till att den sociala och ekonomiska situationen hos företagen och samhället påverkas i positiv riktning.

Tio så kallade Learning Areas, lärområden, kommer att användas för att utvärdera vilka typer av innovationer som finns, eller som fattas, inom både tekniska, kommersiella, sociala och institutionella områden. Det finns en ambitös plan för spridning av information som ska engagera och föra samman grupper av jordbrukare, forskare och andra aktörer inom och mellan de tio lärområdena. Länsstyrelsen är ansvarig för Sveriges lärområde och detta kommer bestå av att urval av kommuner i Västra Götalands län.

Flera inplanerade aktiviteter

Projektet kommer genomföra en rad konkreta aktiviteter, bland annat: 

  • Ordna utbytesbesök mellan olika lärområden, något som brukar vara efterfrågade av exempelvis jordbrukare. 
  • Sammanställa en ”Atlas” över HNV-innovationer som identifierats i de tio lärområdena.
  • Vara värd för en Innovationsmässa för att främja utbyte av kunskap. 
  • Identifiera befinligt undervisningsmaterial och sprida HNV-konceptet, dess utmaningar och möjligheter till lärare och studenter.

Projektets webbplats och andra informationskanaler ska vara klara i mitten på 2016.

Vill du veta mer

På projektets webbplats HNV-Link kan läsa mer, webbplatsen är på engelska. Om du vill få uppdateringar och följa projektet kan du kontakta HNV-Link:s kommunikatör- Irina Herzon herzon@mappi.helsinki.fi (på engelska) eller kontaktpersonen för Sveriges lärområde Lars Johansson lars.johansson@lansstyrelsen.se.

HNV-Link Coordinator:
Institut Agronomique Mediterrannéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM) - France

HNV-Link LINK Partners:
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP) - United Kingdom

University of Evora, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas - Portugal

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj Napoca - Romania

Society for Territorial and Environmental Prosperity (STEP) - Bulgaria

County Administrative Board of Västra Götaland - Sweden

Application des Sciences de l‘Action (AScA) - France

Sligo Institute of Technology, Department of Environmental Science - Ireland

University of Thessaly, Department of planning and regional development - Greece

University of Helsinki. Department of Agricultural Sciences - Finland

Local action group LAG 5 - Croatia

Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon - France

Fundación Entretantos – Spain
 

HNV-Link är ett EU-projekt som finansieras genom

"Horizon 2020 research and 
innovations program under Grant Agreement No. 696391"