#mitt2030

Vägen till ett fossiloberoende Västra Götaland.
#mitt2030/Loga

Länsstyrelsen har tillsammans med Västra götalandsregionen tagit fram en målbild för det goda livet i Västra Götaland 2030.

Mål 2030

Vi har ett ambitiöst mål i Västra Götaland och det är att bli fossiloberoende till 2030. Med oberoende menar vi 80 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med år 1990. För att vi ska lyckas behöver vi höja tempot och utveckla smarta, attraktiva lösningar där ännu fler människor, organisationer och företag vill bidra till ett gott liv i en fossiloberoende region.

I juni 2016 har förslag på strategiska vägval gått ut på remiss. Läs mer på Fossiloberoende Västra Götalands webbplats. Förslagen på strategiska vägval har tagits fram i en bred dialogprocess med aktörer från näringsliv, kommuner/kommunalförbund, högskola, universitet med flera under koordinering av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. 

Vår gemensamma vision

I Västra Götaland har vi tillsammans visionen "Det goda livet" och tillväxt- och utvecklingsstrategin, Västra Götaland 2020. I båda dessa lyfts klimatfrågan fram som en viktig fråga för vår region. Redan 2009 antogs »Klimatstrategi för Västra Götaland« som har undertecknats av närmare 70 olika aktörer inom kommuner, näringslivet och andra organisationer.  

Sedan tidigare finns  även Länsstyrelsens regionala energi- och klimatstrategi som slår fast målet om en fossiloberoende region 2030.

Vi är nyfikna på era förslag för ett fossiloberoende Västra Götaland! Berätta gärna via twitter med #mitt2030. Du kan också skicka in dina förslag på viktiga insatsområden via vår gemensamma webbplats.  

Följ processen på www.mitt2030.se