Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett centrum för hållbar stadsutveckling som erbjuder en arena för att utveckla och överföra kunskap.
Vy från Göteborgs inlopp från nordost. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Länsstyrelsen är med och finansierar centrumet och medverkar i flera projekt. Utöver den gemensamma arenan har centrumet fem regionala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Göteborg, Manchester och Shanghai.  

Länsstyrelsens engagemang i Mistra Urban Futures bygger på vårt unika uppdrag och vår breda verksamhet inom en rad områden som rör samhällsutvecklingen. Våra arbetsuppgifter spänner över hela fältet, från de politiska målen som regeringen anger, över riksdagsbeslut och andra offentliga beslut, till den faktiska verkligheten – hur samhället utvecklas. Särskilt samspelet mellan staten och kommunerna är centralt för hur målen genomförs i praktiken. Vi vill visa på och utveckla statens roll, nationellt och regionalt, i samhällsbyggnadsprocessen.    

Läs mer om Mistra Urban Futures.