Digital agenda för Västra Götaland

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att hjälpas åt att nå detta mål måste vi alla dra vårt strå till stacken.

Alla län tar fram regionala digitala agendor med förslag på åtgärder. Länsstyrelsen samarbetar med Västra Götalandsregionen och med en regional digitala agenda för länet.

Här kan du se en liten film som ska ge inspiration och idéer till hur vi kan använda våra nät och den digitala tekniken för att minska miljöpåverkan, spara resurser och utveckla näringslivet.

Hitta mer information om Västra Götalands digitala agenda.

Läs mer om En digital agenda för Europa på kommissionens webbplats.