Minoritetsrevisorer (medrevisorer) med mera

Från och med den 1 november 2013 har Bolagsverket tagit över några olika ärenden från länsstyrelserna rörande aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar

Det gäller:

  • Kallelse till bolagsstämma eller föreningsstämma
  • Utse revisor eller särskild granskare

Förutom nya ärenden tar Bolagsverket också över de ärenden som inte har avslutats på länsstyrelserna innan den 1 november. Du hittar information och blanketter på Bolagsverkets webbplats.