Länsstyrelsen på Båtmässan

2012 års tema var Ett gladare hav!
Foto: Martin Larsvik

Titta på bilder från båtmässan: Kosterhavet på Facebook

Fyra saker för ett gladare hav

För dig och fisken

Fiskeregler finns för att skydda och säkra bestånden av fisk och skaldjur. De är helt enkelt bra för både fisken och dig som fiskar.  

Kosterhavet

Kosterhavets nationalpark finns för att vi både ska skydda och kunna nyttja området, ett område som har både unika arter och alla västkusten typiska arter och naturtyper. 12000 arter, hälften under ytan och hälften på land!  

Pengar för miljövänligt båtliv

Har du en idé som gör båtlivet miljövänligare eller minskar övergödningen? Då kanske du kan få pengar via LOVA-bidraget.

LOVA-bidraget kan vi ge till vissa åtgärder som förbättrar havsmiljön, till exempel till att bygga tömningsstationer för båttoaletter i hamnarna. 

Bra bryggor

Om  du ska bygga eller ändra en brygga så ska  du anmäla det till Länsstyrelsen, för om  du bygger på fel plats eller på fel sätt så kan det försämra miljön. Dessutom  står det i lagen.

Läs foldern Att bygga brygga

 

Båtmässan 2012