Upphandlingar

Foto: Amelie Wintzell

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag (om listan är tom pågår inga upphandlingar).

Information om offentlig upphandling

Kortfattad information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På webbplatsen finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

 Content Editor

Sanja Pihl
tf inköpschef
010-224 48 34
070-645 02 45

Sanja.Pihl@lansstyrelsen.se