Upphandlingar

Foto: Amelie Wintzell

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.


Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.


Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag (om listan är tom pågår inga upphandlingar).

Information om offentlig upphandling

Kortfattad information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På webbplatsen finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

Elektronisk upphandling

Information och bakgrund till Länsstyrelsens arbete med införandet av system för att kunna ta emot elektroniska anbud.

Kontakta oss

Ronny Odervång 
Inköpschef
010-224 44 95
070-563 6284

upphandling.vastragotaland
@lansstyrelsen.se