Remisser

Foto: Martin Fransson

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Här kan du se vad Länsstyrelsen har svarat regeringen i olika frågor från och med september 2010 och framåt.

Remissvar