Naturvårdschefer från landets samtliga länsstyrelser besöker Kinnekulle

För tio år sedan avslutades det stora EU-finansierade naturvårdsprojektet LIFE-Kinnekulle. På torsdag den 21 september kommer naturvårdschefer från landets samtliga länsstyrelser att besöka Kinnekulle för att ta del av erfarenheter från projektet.

I år är Länsstyrelsen i Västra Götalands län värd för naturvårdskonferensen med Naturvårdsverket och länsstyrelsernas naturvårdschefer. Konferensen hålls den 20-22 september på Flämslätts kursgård. Representanter från Regeringskansliet, Havs- och vattenmyndigheten samt Artdatabanken deltar också, totalt cirka 45 personer. I programmet ingår en exkursion i länet den 21 september där vi kommer att besöka Valle, Hornborgasjön och Kinnekulle.

Program den 21 september

Kl. 15.30 Bussen anländer till p-platsen Martorp (se bifogad karta) Vandring genom Martorp, södra delen av naturreservatet Österplana hed och vall. Maria Thordarson och Ulf Wiktander från Länsstyrelsen Västra Götaland berättar om LIFE-Kinnekulle.

Kl. 16.30 Möte med markägare Arne Jönsson, Blombergs säteri vid Martorpsfallet. Fika i fält.

Kl. 17.15 Bussen avgår från p-plats Västerplana för vidare besök i Munkängarna och Hällekis kalkbrott.

Media hälsas välkomna att delta i programmet

För att veta hur många som kommer ber vi media anmäla sig via
e-post till maria.thordarson@lansstyrelsen.se
Transport tillbaka till startpunkt kan ordnas.