Ledningsgruppen

På den här sidan har vi samlat bilder på Länsstyrelsens ledningsgrupp. Du kan ladda hem bilder till din dator och använda dem för tryck. Ange alltid fotograf.

Anders Danielsson, landshövding

 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Lisbeth Schultze, länsöverdirektör

 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Marie Andreasson, landsbygdsdirektör

 

Ladda ner

Foto: Nina Goos


Sandra Brantebäck, vattenvårdsdirektör

Högerklicka, Spara mål som ... 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsavdelningen 

Ulrika Samuelsson, miljöskydd 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Sven Swedberg, naturvårdsdirektör 

Sven Swedberg, naturavdelningen 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Lars Fröding, samhällsdirektör

Profilbild på Lars Fröding 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm

Lenny Lämber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Högerklicka, Spara mål som ... 

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Robin Nyberg, tillförordnad IT-chef

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Annika Braide, kommunikationschef

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Jessica Rönnberg, personalchef

Ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm


Jonas Lundqvist, chef för budget- och controllerfunktionen

ladda ner

Foto: Francis Löfvenholm

 Content Editor

​Windows: Placera muspekaren över länken nedan, håll nere höger musknapp, välj "Spara mål som..." och ange en plats på din hårddisk där du vill spara bilden.

Macintosh: Placera muspekaren över länken och håll ner musknappen tills en meny öppnas. Välj "Save Image As..." och ange var på din hårddisk du vill spara bilden.