Länsstyrelsen i sociala medier

Du följer väl oss i sociala medier? Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommunicerar i idag i flera olika kanaler. Vi finns på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn och i bloggform.

​Länsstyrelsen ansvarar för de sociala medier som är listade nedan. Syftet är att informera och föra dialog om våra verksamheter.  

Vi hanterar inte enskilda ärenden via sociala medier utan genom telefon, e-post eller brev:
010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Facebook

Myndigheten som helhet finns här: www.facebook.com/lansstyrelsenvastragotaland.

Två av våra platskontor har också egna sidor – Hornborgasjön och Kosterhavet. Liksom våra satsningar Bredband i Västra Götaland och Tillväxtdagen i Väst. På sidan Jämställt Västra Götaland samlar vi information och tips om jämställdhetsarbetet i länet. På vår sida Rikt odlingslandskap VG kan du hitta löpande information och nyheter om skötsel av odlingslandskapet, kursinbjudningar, rapporter med mera. Miljömål Västra Götaland hittar du också på Facebook.

Youtube

Vi finns också på Youtube: vår verksamhet i stort och om vårt arbete inom EU-projektet GRACE.  

Twitter

Länsstyrelsen twittrar ut nyheter och pressmeddelanden, tipsar om aktuella konferenser, rapporter med mera på www.twitter.com/LansstyrelsenVG.

På Twitterkontot @matlänet lyfter vi frågor som rör hållbar utveckling av animalieproduktionen i länet och arbetet med att minska avståndet mellan producent och konsument.

På Twitterkontot @Rikt odlingslandskap lyfter vi frågor som kopplar till miljömålet Ett Rikt Odlingslandskap, för att öka mångfalden och bevara natur- och kulturlandskapet.

Instagram

Här kan du se vårt arbete i bilder. Följ oss gärna på lansstyrelsenvg. På Instagram kan du också följa våra konton @residensetmarieholm @kosterhavets.nationalpark och @EkoiVastraGotaland.

LinkedIn

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en profil på LinkedIn. Besök oss gärna. Vattenmyndigheterna hittar du också på Linkedin.

Vett och etikett

Kommentarer och inlägg som publiceras i våra kanaler blir allmänna handlingar. Kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information får inte förekomma. Om så ändå sker tar vi bort inläggen. Detta gäller också förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Länsstyrelsen har möjlighet att ta bort kommersiella meddelanden samt inlägg som inte är relevanta i förhållande till det ämne som Länsstyrelsen tagit upp utan speglar användarens egen agenda, eller på annat sätt inte hör hemma i den aktuella kanalen. Vi tar också bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:     

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material  

Tänk på att hålla en god ton och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp. Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan stängas av. 

 

 

 Script Editor ‭[1]‬