Grafisk profil

Länsstyrelsens grafiska profil och logotyp
Länsstyrelsens grafiska profil

Den grafiska profilen ska fungera som en sammanhållande och identitetsstärkande faktor och bidra till att vårda Länsstyrelsens varumärke. 

Vill du beställa vår grafiska profil, kontakta informationsenheten.

 

Länsstyrelsens logotyp

Logotypen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län utgår från länsvap-net och togs fram efter samråd med statsheraldikern på Riksarkivet inför länssammanslagningen 1998. Kronan symboliserar att Länsstyrelsen är en statlig myndighet direkt under regeringen. Den fyrdelade skölden består av landskapsvapnen för Dalsland, Västergötland och Bohuslän samt vapnet för Göteborgs Stad.

Logotypen finns i fyra olika utföranden på svenska och engelska: färg, grå-skala, färg med vit text samt inverterad. Logotypen används i första hand i färg där det är möjligt.

Logotypen får aldrig klippas isär eller förvanskas på annat sätt.

Vill du beställa vår logotyp, kontakta informationsenheten.