Pressrum

Illustration, tre symboler för press, rss och facebook

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter och pressmeddelanden hittar du i nyhetsarkivet. Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

I kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

Om du är van att hantera och ta emot RSS-flöden så kan du enkelt hålla dig uppdaterad med de senaste rubrikerna från våra nyheter.

Alla nyheter:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/rss/nyheter

I pressrummet finns också pressfoton på landshövdingen, länsöverdirektören och Länsstyrelsens avdelningschefer.

Diarium
Årligen hanterar Länsstyrelsen Västra Götaland närmare 108 000 ärenden. Omkring 60 000 hör till landsbygdsenheten och rör då främst EU-stöd till lantbruket. I vårt diarium registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut.

 Content Editor

Pressansvarig:
Jan Mogol
jan.mogol@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21

Anita Nilsson Anita.Nilsson@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18  

Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88