Vattenmyndigheten Västerhavet

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är utsedd till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Området distriktet omfattar är mellan åarna i norra Skåne och Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge.

Vattenmyndigheten Västerhavet samordnar och driver på vattenmiljöarbetet för införandet av EG:s ramdirektiv för vatten.

Läs mer på Vattenmyndigheten Västerhavets webbplats