Länsstyrelsens insynsråd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett insynsråd bestående av åtta personer samt landshövdingen som ordförande. Länsstyrelsens insynsråd träffas fyra gånger per år.

Ledamöter och personalföreträdare för 2017

 • Lisbeth Schultze, (ordförande) tf landshövding och länsöverdirektör i Västra Götalands län
 • Pam Fredman, rektor, Göteborgs universitet    
 • Stefan Edman, biolog och författare
 • Sofia Karlsson, regionordförande LRF
 • Maria Khorsand, verkställande direktör, SP, Borås
 • Carina Ohlsson, riksdagsledamot
 • Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot
 • Johan Trouvé, verkställande direktör, Västsvenska Industri- och Handelskammaren
 • Sara Wallin, verkställande direktör, Almi, Företagspartner Väst AB
 • Sten Wolme, SACO
 • Gull-Britt Svensson, ST

 

Insynsrådets ledamöter

​Från vänster: Sten Wolme, Johan Trouvé, Pam Fredman, Stefan Edman, Lars Bäckström, Sofia Karlsson, Maria Khorsand, Lisbeth Schultze och Lars-Arne Staxäng. Inklippta i bild: Sara Wallin och Carina Ohlsson. Saknas i bild: Gull-Britt Svensson

 Summary Links

 Insynsrådets protokoll 2015

 Insynsrådets protokoll 2014

 Insynsrådets protokoll 2013

 Insynsrådets protokoll 2012