Delegationer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fyra delegationer.

Vattendelegationen

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

Kosterhavsdelegationen

Kosterhavsdelegationen förvaltar Kosterhavets nationalpark.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet, skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna samt godkänner länets rovdjursförvaltningsplan med förslag till miniminivåer för björn och lo samt inriktning för förekomst av varg.

Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen beslutar i ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och om villkor för sådan verksamhet enligt miljöbalken.