Residensen i Göteborg och Mariestad

Residensen i Göteborg och Mariestad ägs av Statens fastighetsverk. Båda byggnaderna är statliga byggnadsminnen sedan 1935.


Göteborgs residens. Källa: Statens fastighetsverk

​Residenset i Göteborg ligger på Södra Hamngatan 1 och används i första hand av landshövdingen för möten och mottagningar. För grupper finns det möjlighet att komma på studiebesök till Residenset. Frågor om studiebesök besvaras av Ann-Marie Persson. Residenset är också bostad för landshövdingen i Västra Götalands län.

Läs mer om Residenset i Göteborg


Marieholm. Foto: Länsstyrelsen​

Residenset i Mariestad heter Marieholm. Marieholm samnyttjas mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun för olika möten och konferenser. Myndigheter, organisationer och företag kan boka Marieholm som konferensanläggning. Här finns även övernattningsmöjligheter. Kontakta gärna Marija Blomgren eller Sara Brandberg för frågor om Marieholm.

Läs mer om Residenset i Mariestad