Län och region

Länen i Sverige är geografiska områden och bas för länsstyrelse, landsting och en rad förvaltningar och organisationer.

Länsindelningen i Sverige har varit oförändrad under lång tid. I samband med att gamla gränser i Västsverige ändrades den 1 januari 1998 och Västra Götalands län bildades har Länsstyrelsen och flera andra statliga myndigheter organiserats om, t.ex. polisen, länsarbetsnämnden och skattemyndigheten.

Regionen

Länssammanslagningen, som innebar att tre länsstyrelser slogs ihop, har även inneburit andra förändringar på regional nivå. Den 1 januari 1999 slogs landstingen samman och bildade Västra Götalandsregionen som ansvarar för bl.a. hälso- och sjukvården. Samtidigt tog Västra Götalandsregionen på försök över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från Länsstyrelsen. Från och med den 1 januari 2011 har Västra Götalandsregionen permanent övertagit ansvaret för dessa frågor.

Det direktvalda regionfullmäktige med sina 149 ledamöter är regionens högsta beslutande organ med placering i Vänersborg. Regionstyrelsen förbereder alla ärenden till regionfullmäktige och består av 17 regionråd.

Det finns ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner och många andra aktörer kring utvecklingen av Västra Götaland.

Länsfakta

Vill du veta mer om Västra Götalands län?
Länsstyrelsen har i ett samprojekt med Västra Götalandsregionen låtit sammanställa statistik från länet som uppdateras kontinuerligt.