Västra Götaland i korthet

Västra Götalands län är ett mångfacetterat och kontrastrikt län. Här finns glesbygd, storstad, skogs- och kustlandskap förenat med stora slättbygder.
Sommarlandskap
Västra Götaland är Sveriges främsta industrilän med tyngdpunkt inom petrokemi, skog, textil, läkemedel och bilindustri, samtidigt som länet står för en femtedel av landets livsmedelsproduktion och halva yrkesfisket.
Läckö slott

Näringslivet är inriktat på export, har omfattande internationella kontakter och bedriver i samarbete med universitet och högskolor forskning på hög nivå.

Nordens största hamn och stark sjöfart bidrar till att göra Västra Götaland till ett transportnav där även Sveriges näst största flygplats och flera av de största trafiklederna återfinns.

Västra Götaland är ett av Nordens mest besökta turistområden med varierade livsmiljöer, rikt kulturarv och en kulturell mångfald. Här finns riksunika naturvärden och en stark miljömedvetenhet.

Med andra ord: ett stort län med stora samlade resurser och stor slagkraft.

Fakta Västra Götaland

  • 49 kommuner
  • 1,5 miljoner invånare
  • 17 % av Sveriges befolkning
  • 24 000 km(landyta)
  • 6 % av Sveriges yta
  • 66 invånare/km2
  • 24 mils avstånd i nordsydlig och västöstlig riktning

 

Länsfakta

Vill du veta mer om Västra Götalands län?
Länsstyrelsen har i ett samprojekt med Västra Götalandsregionen låtit sammanställa statistik från länet som uppdateras kontinuerligt.