Bakgrund till bildandet av länet

Enligt riksdagsbeslut bildades den 1 januari 1998 Västra Götalands län som med sina 49 kommuner och 1,5 miljoner invånare är befolkningsmässigt Sveriges näst största län efter Stockholms län.

Tre län slogs samman - Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län (utom Habo och Mullsjö kommuner som gick till Jönköpings län) – och gamla länsgränser från 1680 suddades ut.

Under senare decennier har länsgränser i Västsverige debatterats och utretts. Hösten 1996 tog representanter för olika politiska partier initiativ till och föreslog att ett nytt västsvenskt län skulle bildas.

I och med att Sverige gick med i EU har regionfrågan fått en allt större betydelse. Det är då naturligt att skapa större och mer slagkraftiga län, som kan samarbeta med redan väletablerade regioner i Europa.

  • Residensstad: Göteborg
  • Länsbokstav: O
  • Länskod: 14