Landshövdingens veckoprogram

Här kommer du kunna se vad landshövdingen har inplanerat den närmsta tiden.

Lisbeth Schultze är vikarierande landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 21 januari 2017. Ordinarie landshövding kommer att utses av regeringen. Lisbeth Schultze är tillika länsöverdirektör för Länsstyrelsen i Västra Götalands län.