Länsöverdirektör Lisbeth Schultze

Lisbeth Schultze är länsöverdirektör i Västra Götalands län sedan den 13 oktober 2014. Hon har lång erfarenhet av Länsstyrelsens arbete och har tidigare arbetat vid Länsstyrelsen i Hallands län, sedan 2006 som länsråd.
Lisbeth Schultze

Lisbeth Schultze är bland annat ordförande i Hornborgarådet, i Kosterhavsdelegationen samt i Världsarvet Tanums hällristningar. Hon är ledamot i insynsråden för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Energimyndigheten. Lisbeth Schultze är också sakkunnig i Miljömålsberedningen.  

Lisbeth Schultze är utbildad kemist och biolog vid universiteten i Linköping och Lund. Hon har innan uppdraget som länsråd arbetat vid Länsstyrelsen i Halland med regionalekonomiska frågor, krisberedskap samt miljöfrågor. Hon har även varit chef för enheten för naturvård och miljöövervakning.  

Lisbeth Schultze är född den 17 juli 1960. Hon är gift och har två vuxna barn.    

Vad gör en länsöverdirektör

Länsöverdirektören är landshövdingens ställföreträdare och leder tillsammans med landshövdingen arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Arbetet innebär många kontakter, både med myndigheter inom länet och med departement och centrala myndigheter. Uppdraget speglar Länsstyrelsens breda verksamhet, som spänner över ett 20-tal områden. Uppdraget länsöverdirektör finns i länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, i övriga län har motsvarande funktion titeln länsråd.