Landshövding

Anders Danielsson är landshövding i Västra Götalands län sedan den 18 september 2017. Han har lång erfarenhet av statlig förvaltning inom olika myndigheter, bland annat Migrationsverket och Säkerhetspolisen.
Anders Danielsson lutar sig mot en byrå i ett ljust rum.

​Anders Danielsson är bland annat ordförande i Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation och Länsstyrelsens Insynsråd.

Anders Danielsson är utbildad jurist vid universitetet i Lund, polischef och reservofficer. Han kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för svenska Röda Korset och har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket 2012–2016 och generaldirektör för Säkerhetspolisen (SÄPO) 2007–2012. Innan dess var han länspolismästare i Skåne län samt hade en rad chefsposter på Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen. Han har även varit medlem av regeringens Värdegrundsdelegationen 2015–2016 som tog fram förslag för en rättssäker och effektiv statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Sedan 2013 sitter han i Språkrådet som har till uppgift att främja klarspråk på myndigheter.

Anders Danielsson är född den 27 december 1953. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2020, då han blir 67 år.