Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Porträttbild av Anders Danielsson. Foto: Amelie WintzellLandshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Anders Danielsson är utsedd av regeringen till landshövding för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och började sin tjänst i september 2017. Han kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för svenska Röda Korset.

Läs mer om landshövding Anders Danielsson

Länsöverdirektören

I länet finns en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Lisbeth Schultze. Foto: Länsstyrelsen i Halland 

Lisbeth Schultze är länsöverdirektör sedan oktober 2014. Lisbeth kommer närmast från Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer om länsöverdirektör Lisbeth Schultze.