Förslag till utökning av djur- och växtskyddsområde i Stora Le, Dals-Eds kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utökning av djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) inom Dalslands sjö- och kanalsystem i Dals-Eds kommun.

​Den föreslagna utökningen innefattar Kerstins holme som är en mindre ö i sjön Stora Le cirka 1,5 km sydost om Nössemark. 

Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Dals-Eds kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg.

Sakägare kan skicka in yttrande över förslaget till Länsstyrelsen via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg senast den 23 mars. Ange diarienummer: 511-28363-2017.

Förslag till beslut inklusive bilagor