Transport av farligt gods, Göteborgs kommun

​Förslag till beslut och konsekvensutredning om lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun finns tillgängliga för granskning på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Södra Hamngatan 3, 403 40 Göteborg.

Handlingarna finns även tillgängliga här nedan:

Föreskrift om transport av farligt gods - förslag

Föreskrift om tunnelkategorisering - förslag

Remissförslag konsekvensutredning

Synpunkter ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 31 december 2017, dnr 258-1460-2016.