Munkedal Vatten AB, Munkedals kommun

Munkedal Vatten AB anmäler anläggande av pumpstationer längs sträckan Faleby-Gårvik i Munkedals kommun. Anmälan avser utbyggnad av tre pumpstationer.

I anmälan anges pumpstationernas lokalisering och tekniska utformning, de skyddsåtgärder som vidtas samt risken för påverkan på människors hälsa och miljön.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Munkedals kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på anmälan ska skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 25 maj 2018. Ange dnr. 555-5355-2017.