Förslag till naturreservatet Björshuvudet i Tjörns kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet Björshuvudet i Tjörns kommun.

Det föreslagna naturreservatet ligger på nordvästra Tjörn och utgörs av ett kustnära naturområde. Samtliga, av Länsstyrelsen kända sakägare, får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen. Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Tjörns kommun, hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg samt här på Länsstyrelsens webbplats.

Eventuella yttranden från sakägare ska vara inkomna till Länsstyrelsen senast 2018-02-28. Yttranden ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Ange Diarienummer 511-530-2015.