Vårgårda-Herrljunga Biogas AB, Vårgårda kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 21 september 2017 avslutat prövotidsförfarandet för Vårgårda-Herrljunga Biogas AB tillstånd till biogasproduktion på fastigheten Tumberg 4:3 i Vårgårda kommun.

​Slutligt villkor har meddelats innebärande att biogasanläggningen ska vara försedd med gastät efterrötkammare med gasuppsamling och avledning till gashanteringssystemet.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Vårgårda kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Hamngatan 1, Mariestad, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 26 oktober 2017.

Ange dnr. 551-112-2017.