Valkretsmandat och valdistrikt

Länsstyrelsen har beslutat om fördelning av fasta valkretsmandat för landstingsfullmäktige i Västra Götalands län, kommunfullmäktige i Borås kommun och kommunfullmäktige i Trollhättans kommun vid de allmänna valen 2018.

​Länsstyrelsen har också beslutat om ändringar av indelning i valdistrikt för kommunerna Borås, Falköping, Karlsborg, Orust och Öckerö inför europaparlamentsvalet 2019.

Besluten finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Drottninggatan 2 i Vänersborg, Södra Hamngatan 3 i Göteborg och Hamngatan 1 i Mariestad samt på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland (kungörelser och delgivningar).

Besluten kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 juni 2018.

Beslut om fördelning av fasta valkretsmandat

Beslut om valdistriktsindelning för Borås kommun

Beslut om valdistriktsindelning för Falköpings kommun

Beslut om valdistriktsindelning för Orust kommun

Beslut om valdistriktsindelning för Strömstads kommun

Beslut om valdistriktsindelning för Öckerö kommun

Omprövningsbeslut angående valdistriktsindelning för Borås kommun

Valdistriktsindelning för Karlsborgs kommun

Öckerö kartbilaga