Villkorsändring i tillstånd för Teknisk Service, Lidköpings kommun

Beslutet innebär att begränsningsvärde för klorid har tagits bort 1 januari 2017–31 december 2021.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 27 april 2018 beslutat om villkorsändring i tillståndet från den 21 november 2013 (dnr 551-14779-2012) enligt miljöbalken för Kartåsens avfallsanläggning. Ändringen avser villkor 35 och innebär att begränsningsvärdet för klorid har tagits bort under perioden den 1 januari 2017 – 31 december 2021.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Lidköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Drottninggatan 2, Vänersborg, telefon (växel) 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 1 juni 2018. Ange dnr. 551-34764-2017.