Naturreservatet Risveden (etapp 1), Ale och Lerums kommuner

Länsstyrelsen har den 7 april 2017 beslutat om ändring av det befintliga naturreservatet Risveden (etapp 1) i Ale och Lerums kommuner.

​Beslutet innebär en mindre utökning samt att skogsbruk förbjuds. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Ale och Lerums kommuner samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast den 28 april.
Ange Dnr 511-37421-2014.