Naturreservatet Öxnäs, Göteborgs Stad

Länsstyrelsen har den 5 mars 2018 beslutat att bilda naturreservatet Öxnäs i Göteborgs Stad och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Göteborgs Stad samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast 30 mars. Ange diarienummer 511-5071-2014.